Finanční příspěvky od Olomouckého kraje

2016

Olomoucký kraj poskytl obce Ludmírov dotaci ve výši 300 000 Kč na výměnu vodovodního přivaděče od vodárny do Milkova.

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 287.558 Kč na rekonstrukci kaple v Ponikvi.

2015 

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci ve výši 1 000 000 Kč na výměnu potrubí veřejného vodovodu v Milkově od vodárny k vodojemu.

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov investiční  dotaci  ve výši 120 000 Kč na dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Ludmírov.