Mapový portál

Zpřístupnili jsme nový mapový portál obce Ludmírov, pomocí něhož lze prohlížet mapu  obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a  získat informace například o číslech popisných a evidenčních.

Portál se bude nadále vyvíjet a zdokonalovat, průběžně budou přibývat nové funkcionality.
Pro  přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (ikona ISKN) je u  některých prohlížečů potřeba povolit otevíraní vyskakovacích oken  (pop-up). Panel na pravé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze ikonou  vrstev + a – rozbalovat a sbalovat. Ikona oka zapíná a vypíná posuvník  průhlednosti vrstev. Pro bližší informace stiskněte ikonu nápovědy.

Mapový portál je k dispozici zde:

http://www.geosense.cz/geoportal/ludmirov/