Vyhlášky

PLATNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE:

Vyhláška 4 2017 o poplatku za svoz odpadu

Vyhlášky 1-3_2017  stanovení školských obvodů

Vyhláška 1 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ludmírov

Požární řád Vyhláška č. 1/2014

Tržní řád – Nařízení obce Ludmírov č. 1/2014

vyhláška 1 2010 o místním poplatku ze psů

Vyhláška 3 2010 o zákazu volného pobíhání psů