Závěrečný účet obce Ludmírov za rok 2016

Vyvěšeno: 19. 06. 2017

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Ludmírov za rok 2016, který byl schválen bez výhrad na 16. zasedání Zastupitelstva obce Ludmírov dne 08. 06. 2017.

Celé znění závěrečného účtu (včetně všech příloh) je uloženo k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, Ludmírov 56, nebo na elektronické úřední desce na adrese www.ludmirov.cz .

Přílohy:

A – Závěrečný účet obce Ludmírov za rok 2016

B – Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2016

C – Výkaz Fin 2-12 M za 12 2016

D – Účetní závěrka obce Ludmírov 2016

E – Účetní závěrka Bouzovské lesy s.r.o. 2016

F – Účetní závěrka Domov pro seniory Ludmírov 2016

G – Účetní závěrka První ludmírovská s.r.o. 2016