Závěrečný účet obce Ludmírov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUDMÍROV ZA ROK 2017

Vyvěšeno: 08. 06. 2018

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Ludmírov za rok 2017, který byl schválen bez výhrad na 21. zasedání Zastupitelstva obce Ludmírov dne 07. 06. 2018.

Celé znění závěrečného účtu (včetně všech příloh) je uloženo k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, Ludmírov 56, nebo na elektronické úřední desce na adrese www.ludmirov.cz.

A Závěrečný účet obce Ludmírov 2017

B Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017

C Výkaz Fin 2 – 12M 2017

D Účetní závěrka obce Ludmírov 2017 – Výkaz zisku a ztráty

D Účetní závěrka obce Ludmírov 2017 – Rozvaha

D Účetní závěrka obce Ludmírov 2017 – Příloha

E Účetní závěrka Bouzovské lesy s.r.o.

F Účetní závěrka Domov pro seniory Ludmírov

G Účetní závěrka První ludmírovská s.r.o.