Závěrečný účet obce Ludmírov

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE LUDMÍROV ZA ROK 2017

Vyvěšeno: 14. 05. 2018

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, zveřejňujeme návrh závěrečného účtu obce za rok 2017. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do 01. 06. 2018 nebo ústně při jeho projednávání na 21. veřejném zasedání zastupitelstva obce Ludmírov. 

Celé znění návrhu závěrečného účtu (včetně všech příloh) v listinné podobě je uloženo k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, Ludmírov 56, nebo na elektronické úřední desce (www.ludmirov.cz). 

A Závěrečný účet obce Ludmírov 2017

B Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017

C Výkaz Fin 2 – 12M 2017

D Účetní závěrka obce Ludmírov 2017 – Výkaz zisku a ztráty

D Účetní závěrka obce Ludmírov 2017 – Rozvaha

D Účetní závěrka obce Ludmírov 2017 – Příloha

E Účetní závěrka Bouzovské lesy s.r.o.

F Účetní závěrka Domov pro seniory Ludmírov

G Účetní závěrka První ludmírovská s.r.o.

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUDMÍROV ZA ROK 2016

Vyvěšeno: 19. 06. 2017

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Ludmírov za rok 2016, který byl schválen bez výhrad na 16. zasedání Zastupitelstva obce Ludmírov dne 08. 06. 2017.

Celé znění závěrečného účtu (včetně všech příloh) je uloženo k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, Ludmírov 56, nebo na elektronické úřední desce na adrese www.ludmirov.cz .

Přílohy:

A – Závěrečný účet obce Ludmírov za rok 2016

B – Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2016

C – Výkaz Fin 2-12 M za 12 2016

D – Účetní závěrka obce Ludmírov 2016

E – Účetní závěrka Bouzovské lesy s.r.o. 2016

F – Účetní závěrka Domov pro seniory Ludmírov 2016

G – Účetní závěrka První ludmírovská s.r.o. 2016