Aktuality

POPLATKY 2021

Svoz odpadu 2021

Svoz NO a VO červen 2021

Oznámení Úřadu práce

Úřední hodiny v době krizového opatření

TRASA SVOZU BIOODPADU V POPELNICÍCH

BIOODPAD A TŘÍDĚNÝ ODPAD

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Ludmírov

Tržní řád

TŘÍDĚNÍ VYUŽITELNÝCH ODPADŮ – plakát

Povinně zveřejňované informace   Povinně zveřejňované informace

Ke stažení:

Návrh na zrušení TP

Žádost o povolení ke kácení dřevin

Dotace od Olomouckého kraje

2020

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 ve výši 65.300,- Kč.

2019

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH ve výši 11.200,- Kč na odbornou přípravu.

2018

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci z Programu na podporu JSDH 2018:

  • na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím     18 tis. Kč
  • na pořízení motorové pily s příslušenstvím       23 tis. Kč

2017

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 300 tis. Kč na opravu budovy Ludmírov 88.

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci ve výši 500 tis. Kč na rekonstrukci vodovodu v Milkově.

2016

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci ve výši 300 tis. Kč na výměnu vodovodního přivaděče od vodárny do Milkova.

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 287.558 Kč na rekonstrukci kaple v Ponikvi.

2015 

Olomoucky%CC%81 kraj poskytl obci Ludmi%CC%81rov dotaci ve vy%CC%81s%CC%8Ci 1 mil. Kc%CC%8C na vy%CC%81me%CC%8Cnu potrubi%CC%81 ver%CC%8Cejne%CC%81ho vodovodu v Milkove%CC%8C.

Olomoucky%CC%81 kraj poskytl obci Ludmi%CC%81rov investic%CC%8Cni%CC%81 dotaci ve vy%CC%81s%CC%8Ci 120 tis.Kc%CC%8C na dopravni%CC%81 automobil pro jednotku poz%CC%8Ca%CC%81rni%CC%81 ochrany Ludmi%CC%81rov.

Důležité odkazy

Bouzovská vrchovina z.s.: http://www.bouzovskavrchovina.cz/

Ochrana obyvatelstva: http://www.hzscr.cz/hzs-olomouckeho-kraje.aspx

Police ČR v Prostějově  http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prostejov.aspx

Profil zadavatele Obec Ludmírov https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288446

Domov pro seniory Ludmírov    http://dps-ludmirov.wz.cz/

Bouzovské lesy s.r.o. http://www.bouzovskelesy.cz/

Videa z Ludmírova a okolí:    https://www.youtube.com/user/pavelsurma

Výtvarník v Ludmírově  http://www.piskovec.com/

Společnou cestou naproti rodině a dětem http://spolecnoucestou.webnode.cz/.

Geoportál obce Ludmírov http://www.geosense.cz/geoportal/ludmirov/

Mikroregion Konicko na facebooku https://www.facebook.com/pages/Mikroregion-Konicko/362325687186709

Finanční arbitr http://www.finarbitr.cz/cs/

MAS Region Haná http://www.regionhana.cz/

Pila na „kopci“  http://www.pilanakopci.cz/index.php

Protikorupční linka http://www.bezkorupce.cz/protikorupcni-linka/

Mikroregion Konicko   http://www.mikroregionkonicko.cz/

Stránky o obci – Daniel Žák  http://www.ludmirov.eu/

Prostějovský deník:  http://prostejovsky.denik.cz/

Kontaktní údaje

Adresa obecního úřadu Ludmírov 56, 798 55
Hodiny pro veřejnost PONDĚLÍ A STŘEDA
6,30-11,30  12,00-16,00
Hodiny pro veřejnost jsou doporučené časy, kdy hospodářka není mimo budovu OÚ (na školeních, poradách apod.) a občané tak mají záruku, že ji na úřadě zastihnou. Návštěva OÚ je samozřejmě možná i v jinou dobu, doporučujeme však občanům předchozí telefonickou domluvu na vhodném termínu.
Telefon 582 383 130
Starosta Jan Kuchař
E-mail stludmirov@volny.cz
Mobil 736 488 107
Hospodářka Lucie Halířová
Podatelna ouludmirov@volny.cz
Datová schránka t7rarut
IČO 00288446
Číslo účtu 6627701/0100
94-2319701/0710
Místostarosta Bc. Dagmar Spáčilová, mob. 608196833