Správní celek

Charakteristika obce

Jednotlivé místní části správního celku Ludmírov (Ludmírov, Milkov, Ospělov, Dětkovice a Ponikev) se nacházejí v nejzašším severním cípu okresu Prostějov asi 10km severně od městečka Konice. Katastr vesnice hraničí na severu s okresem Olomouc.

Celé území katastru (1503 ha) leží v členitém terénu Drahanské vrchoviny, která je v tomto prostoru označována jako vrchovina Konická. Průměrná nadmořská výška se pohybuje od 450-500 m n.m.. Poměrně rozsáhlou část katastrů obce pokrývají lesy.

Celé území správního celku Ludmírov leží v areálu Přírodního parku Kladecko. Jsou zde chráněná území Průchodnice, Skalky a Rudka. Obce mají společný obecní úřad se sídlem v Ludmírově.

Současnost

Celková dispozice všech sídel je ulicová podél centrálních silnic III. třídy(v případě Ospělova coby koncová pozice). Struktura zástavby je nepravidelná, velkou měrou ovlivněna terénním reliéfem, převažuje zástavba rodinná (výjimku tvoří dva bytové domy v Ludmírově a Ponikvi). V siluetě sídel se hlavně uplatňují objekty kaplí. Objektů občanské vybavenosti je zde poskrovnu. Výjimkou je obec Ludmírov, kde je dominantou i rekonstruovaný domov důchodců. Největší cenností obce je kvalitní a ekologicky hodnotné přírodní prostředí vhodné k rekreaci.

Napsat komentář