Ludmírov

Obec Ludmi%CC%81rovObec Ludmírov leží v údolí ludmírovského potůčku, jenž ústí do potoka Špraněk. Jméno obce vzniklo z osobního jména Ludmír příponou -ov, t.j. osada patřící Ludmírovi. Pečetítko vesnice mělo ve znaku strom. Ludmírov náležel nejprve k panství bouzovskému (první písemná zmínka je z 15. listopadu 1382) a po několika změnách byl přiřazen k panství krakovskému (od roku 1625), u kterého zůstal trvale.

V roce 1870 byla postavena školní budova (do té doby byl Ludmírov „přiškolen“ k farní škole v Kladkách. Roku 1912 byla vystavěna nová dvoutřídní škola. Ve středu obce je kaple sv. Anny založená roku 1836.

Napsat komentář