Ospělov

Ospe%CC%8ClovObec Ospělov leží téměř 2km na severozápad od Milkova v prohlubině Ospělovského potůčku, na západě je napojena na údolí Věžnice. Jméno bylo odvozeno od osobního jména příponou -ov. Poprvé se uvádí od roku 1382 při panství bouzovském. Pečetítko obce bylo společné s obcí Milkov, s níž dříve tvořil Ospělov jednu obec.

První školní budova zde byla postavena v roce 1829.

Ve vesnici se nachází kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Při plánované opravě krytiny staré obecní kaple v Ospělově z roku 1865 bylo v roce 1932 rozhodnuto pořídit větší kapli, kde by se mohla sloužit i mše svatá. Byla zahájena sbírka milodarů na opravu kaple, opravy byly dokončeny v roce 1935.  Z protokolu o schůzi ob. zastupitelstva spojených obcí Milkova – Ospělova a Kadeřína konané v Milkově dne 5. července 1935: Ob. zastupitelstvo všemi hlasy přítomných se usnáší, aby kaple tato nově upravená z nějvětší části z příspěvků a darů občanů Ospělovských kteříž všichni jsou vyznání řím. kat. sloužila výlučně katolické bohoslužbě a aby disposiční právo nad touto kaplí uděleno bylo římsko-kat. farnímu úřadu v Kladkách. Ob. zastup. nenamítá ničeho aby občané Ospělovští zažádali si na arcib. konsistoř v Olomouci o povolení bohoslužby jednou ročně, 15 srpna.

Kaple byla vysvěcena 15. srpna 1935 v 10 hodin, pak bylo kázání a slavná mše svatá. Světil kapli a sloužil mši svatou farář Josef Sedláček z Kladek.

 

Napsat komentář