Závěrečný účet obce Ludmírov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUDMÍROV ZA ROK 2018

Vyvěšeno: 25. 06. 2019

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Ludmírov za rok 2018, který byl schválen bez výhrad na 4. zasedání Zastupitelstva obce Ludmírov dne 20. 6. 2019.

Celé znění závěrečného účtu (včetně všech příloh) v listinné podobě je uloženo k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Ludmírov 56, nebo na elektronické úřední desce (www.ludmirov.cz).

Závěrečný účet za rok 2018

Účetní závěrka Bouzovské lesy s.r.o. _Příloha_ 2018

Účetní závěrka Bouzovské lesy s.r.o._Rozvaha_ 2018

Účetní závěrka Bouzovské lesy s.r.o._Výkaz zisku a ztráty_2018

Účetní závěrka Domov pro seniory Ludmírov – Příloha

Účetní závěrka Domov pro seniory Ludmírov – Rozvaha

Účetní závěrka Domov pro seniory Ludmírov – Výkaz zisku a ztráty

Účetní závěrka Obec Ludmírov – Rozvaha 2018

Účetní závěrka Obce Ludmírov – Výkaz zisku a ztráty 2018

Účetní závěrka Obce Ludmírov -Příloha 2018

Účetní závěrka První ludmírovská s.r.o. – Příloha

Výkaz Fin 2 – 12 M 122018

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018