Úřední deska

Sb 0090 2020 vyvěšeno 15. 05. 2020

Pozvánka na schůzi ZO vyvěšeno 13. 05. 2020

zveřejnění závěr. účtu 2019 vyvěšeno 12. 05. 2020

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 vyvěšeno 12. 05. 2020

Rozvaha k 31.12.2019 vyvěšeno 12. 05. 2020

Příloha k 31.12.2019 vyvěšeno 12. 05. 2020

FIN 2-12 k 31.12.2019 vyvěšeno 12. 05. 2020

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGION KONICKO vyvěšeno 11. 05. 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 – Mikroregion Konicko vyvěšeno 11. 05. 2020

Sb 0086 2020 vyvěšeno 11. 05. 2020

Opatření vlády vyvěšeno 05. 05. 2020

Sb 0082 2020 vyvěšeno 05. 05. 2020

Mimořádné opatření výjimka – roušky vyvěšeno 04. 05. 2020

Veřejná vyhláška daň z nemovitosti vyvěšeno 23. 04. 2020

Veřejná vyhláška – OOP lesy vyvěšeno 06. 04. 2020 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy vyvěšeno 17. 05. 2019 do 02. 05. 2024

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy vyvěšeno 30. 04. 2019 do 31.12.2022