Aktuality

Oznámení Úřadu práce

Úřední hodiny v době krizového opatření

Usnesení vlády platné od 12.10.2020

Mimořádné opatření

Výlukový jízdní řád Prostějov Kladky

Výlukový jízdní řád Konice Kladky

Výlukový jízdní řád Konice Vysoká

Ordinace MUDr. Jaroslava Čampiše od 1.7.2020

POPLATKY 2020

Svoz odpadu 2020

Šetření vodou

TRASA SVOZU BIOODPADU V POPELNICÍCH

BIOODPAD A TŘÍDĚNÝ ODPAD

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Ludmírov

Tržní řád

TŘÍDĚNÍ VYUŽITELNÝCH ODPADŮ – plakát

Povinně zveřejňované informace   Povinně zveřejňované informace

Ke stažení:

Návrh na zrušení TP

Žádost o povolení ke kácení dřevin

Dotace od Olomouckého kraje

2020

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 ve výši 65.300,- Kč.

2019

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH ve výši 11.200,- Kč na odbornou přípravu.

2018

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci z Programu na podporu JSDH 2018:

  • na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím     18 tis. Kč
  • na pořízení motorové pily s příslušenstvím       23 tis. Kč

2017

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 300 tis. Kč na opravu budovy Ludmírov 88.

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci ve výši 500 tis. Kč na rekonstrukci vodovodu v Milkově.

2016

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci ve výši 300 tis. Kč na výměnu vodovodního přivaděče od vodárny do Milkova.

Olomoucký kraj poskytl obci Ludmírov dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 287.558 Kč na rekonstrukci kaple v Ponikvi.

2015 

Olomoucky%CC%81 kraj poskytl obci Ludmi%CC%81rov dotaci ve vy%CC%81s%CC%8Ci 1 mil. Kc%CC%8C na vy%CC%81me%CC%8Cnu potrubi%CC%81 ver%CC%8Cejne%CC%81ho vodovodu v Milkove%CC%8C.

Olomoucky%CC%81 kraj poskytl obci Ludmi%CC%81rov investic%CC%8Cni%CC%81 dotaci ve vy%CC%81s%CC%8Ci 120 tis.Kc%CC%8C na dopravni%CC%81 automobil pro jednotku poz%CC%8Ca%CC%81rni%CC%81 ochrany Ludmi%CC%81rov.

Důležité odkazy

Bouzovská vrchovina z.s.: http://www.bouzovskavrchovina.cz/

Ochrana obyvatelstva: http://www.hzscr.cz/hzs-olomouckeho-kraje.aspx

Police ČR v Prostějově  http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prostejov.aspx

Profil zadavatele Obec Ludmírov https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288446

Domov pro seniory Ludmírov    http://dps-ludmirov.wz.cz/

Bouzovské lesy s.r.o. http://www.bouzovskelesy.cz/

Videa z Ludmírova a okolí:    https://www.youtube.com/user/pavelsurma

Výtvarník v Ludmírově  http://www.piskovec.com/

Společnou cestou naproti rodině a dětem http://spolecnoucestou.webnode.cz/.

Geoportál obce Ludmírov http://www.geosense.cz/geoportal/ludmirov/

Mikroregion Konicko na facebooku https://www.facebook.com/pages/Mikroregion-Konicko/362325687186709

Finanční arbitr http://www.finarbitr.cz/cs/

MAS Region Haná http://www.regionhana.cz/

Pila na „kopci“  http://www.pilanakopci.cz/index.php

Protikorupční linka http://www.bezkorupce.cz/protikorupcni-linka/

Mikroregion Konicko   http://www.mikroregionkonicko.cz/

Stránky o obci – Daniel Žák  http://www.ludmirov.eu/

Prostějovský deník:  http://prostejovsky.denik.cz/

Kontaktní údaje

Adresa obecního úřadu Ludmírov 56, 798 55
Hodiny pro veřejnost PONDĚLÍ A STŘEDA
6,30-11,30  12,00-16,00
Hodiny pro veřejnost jsou doporučené časy, kdy hospodářka není mimo budovu OÚ (na školeních, poradách apod.) a občané tak mají záruku, že ji na úřadě zastihnou. Návštěva OÚ je samozřejmě možná i v jinou dobu, doporučujeme však občanům předchozí telefonickou domluvu na vhodném termínu.
Telefon 582 383 130
Starosta Jan Kuchař
E-mail stludmirov@volny.cz
Mobil 736 488 107
Hospodářka Lucie Halířová
Podatelna ouludmirov@volny.cz
Datová schránka t7rarut
IČO 00288446
Číslo účtu 6627701/0100
94-2319701/0710
Místostarosta Bc. Dagmar Spáčilová, mob. 608196833